Software Development Banner

Softverski inžinjering

Osoblje Thyme Systems kreira aplikacije koje su prilagođene Vašem poslovanju. Na taj način stvaramo rješenje koje je jedinstveno i izgrađeno prema potrebama Vaše organizacije. Takva prilagodba će Vam pomoći da unaprijedite i automatizirate poslovanje i poslovne procese. Mi ohrabrujemo vlasnike proizvoda da učestvuju u svakoj fazi životnog ciklusa razvoja softverskog riješenja, osiguravajući da je ono što gradimo upravo ono što je naš klijent imao na umu.

Da bi razvili najbolje prezentacije i osigurali da prezentacija ima savremeni izgled, Thyme Systems koristi najnoviju Microsoft tehnologiju kao što su C#, ASP .NET MVC, ASP .NET CORE, kao i Microsoft SQL Server kao bazu podataka.

Upotreba najnovijih Microsoftovih razvojnih alata omogućava nam da razvijemo pouzdana softverska rješenja koja su bogata funkcionalnostima, jednostavna za navigaciju i održavanje.

Vaše poslovanje, ciljevi i potrebe u kombinaciji sa našom stručnošću vode do softverskog rješenja po Vašoj mjeri.

Mogućnost izrade software po specifikacijama je od velike prednosti za one koji žele po svojim željama i nahođenjima doći do kvalitetnog software koji je prilagođen isključivo potrebama poručioca. Na ovaj način možete i sami učestvovati u izradi programa koji će biti jedan od ključeva Vašeg uspjeha.

Thyme Systems radi sa Microsoftovim najboljim tehnologijama kao što su C#, MSSQL server, itd., koje nam omogućavaju da razvijamo robusne, dodacima bogate aplikacije u najkraće razvojno vrijeme. Također pri kreiranju web aplikacija i prezentacija koristimo HTML, CSS, JS, Bootstrap ASP.NET tehnologije čiji krajnji proizvodi su brzi, pouzdani i najvažnije od svega veoma lagani za održavanje.